Videotutoriale

Home » Videotutoriale

VIDEOTUTORIALE SOLIDWORKS

W tym miejscu możesz znaleźć wiele filmów instruktażowych z różnych obszarów SOLIDWORKS oraz pokrewnych.

Wkrótce kolejne filmy!

Video 58.

Przykład prezentuje tworzenie instrukcji montażu z użyciem widoków rozstrzelonych.

Video 57.

Zobacz w jaki sposób utworzyć konfiguracje pozwalające przełączać wyświetlanie gwintu.

Video 56.

Zobacz w jaki sposób wybierać najlepszą drogą podczas modelowania w SOLIDWORKS.

Video 55.

Za pomocą równania oraz właściwości dostosowanych, możesz utworzyć automatycznie aktualizujący się datownik w SOLIDWORKS.

Video 54.

Film pokazuje praktyczne wykorzystanie wiązań magnetycznych w SOLIDWORKS. W przygotowanych komponentach (złożeniach) zdefiniowano wiązania i utworzono wiele konfiguracji oraz określono płaszczyznę podłoża. Teraz wystarczy wszystko połączyć.

Video 50.

Materiał prezentuje, w jaki sposób szybko kopiować elementy złożenia znajdujące się na jednym poziomie (bez tworzenia podzłożeń).

Video 49.

Ten krótki film podpowie Tobie, jak ustawić domyślne szablony jeżeli pracujesz na wielu wersjach SOLIDWORKS.

Video 48.

Film pokazuje przykładowy sposób tworzenia opakowań (blistrów) w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Video 47.

Krótka prezentacja sposobu upraszczania złożeń w SOLIDWORKS oraz użycia specjlanych konfiguracji uproszczonych.

Video 46.

Do czego służy folder Adnotacje? Jak tworzyć nowe płaszczyzny adnotacji i jak importować adnotacje do rysunku? Obejrzyj koniecznie film.

Video 45.

Poznaj metody reorientacji modelu 3D w SolidWorks. W jaki sposób zmieniać reorientację pod kątem rysunku, a jak chcąc zmienić kierunki x,y,z.

Video 44.

Film pokazuje, w jaki sposób zapisywać listę elementów BOM do Excela, by można ją było aktualizować bez utraty zapisanych wcześniej danych.

Video 43.

Wizualizacja złożenia jako przykład dodatkowych narzędzi do sortowania i dopisywania właściwości dostosowanych w SolidWorks.

Video 42.

Film prezentuje przykładowy sposób przygotowania matryc do formowania blach w SolidWorks.

Video 41.

Definiowanie właściwości dostosowanych części z poziomu złożenia SolidWorks.

Video 40.

Badanie projektu jako metoda optymalizacji rozkładu pudełka o danych wymiarach na palecie przemysłowej wykonana w SolidWorks.

Video 39.

Połączenie właściwosci dostosowanych arkusza blachy za pomoca szablonu utworzonego w generatorze karty właściwosci w SolidWorks.

Video 38.

Czasami linie gięcia w arkuszach blach SolidWorks nie będą wyświetlane. Zobacz, w jaki sposób poprawnie pokazać linie gięcia niezależnie od modelu.

Video 37.

Spłaszczenie końcówki spawanej rury w SolidWorks wykonane za pomocą deformacji krzywa-krzywa.

Video 36.

Tworzenie zmiennych globalnych i połączonych wartości w SolidWorks.

Video 35.

Rozwinięcie przenikających się pod różnymi kątami rur (konstrukcji spawanej) za pomocą arkusza blach w SolidWorks.

Video 34.

Przygotowanie operacji z biblioteki na bazie otworu bazowanego od krawędzi modelu.

Video 33.

Konstrukcja spawana z użyciem alternatywnych narzędzi projektowania.

Video 32.

Narzędzia do form w przygotowaniu gniazda formującego z ręcznie utworzoną powierzchnią blokującą w SolidWorks.

Video 31.

Tworzenie szablonu listy elementów ciętych konstrukcji spawanej w SolidWorks na bazie istniejących profili.

Video 30.

Scan to 3D w SolidWorks z opcją automatycznego tworzenia.

Video 29.

Narzędzia formowania w arkuszach blach w SolidWorks.

Video 28.

Deformacja krawędzi uchwytu jako krzywa-krzywa w SolidWorks.

Video 27.

Naprawa błędów operacji i szkicu w SolidWorks.

Video 26.

Konwersja rysunku płaskiego DWG na trójwymiarowy arkusz blachy w SolidWorks.

Video 25.

Tabela konfiguracji SolidWorks szybkim sposobem utworzenia typuszeregu powtarzalnych cześci.

Video 24.

Wykonanie gwintu za pomocą wyciągnięcia po profilach z użyciem spirali o zmiennym skoku.

Video 23.

Automatyzacja procesu wstawiania komponentów z konfiguracjami w SolidWorks.

Video 22.

Techniki edycji importowanej geometrii bez rozpoznanych operacji w SolidWorks.

Video 21.

Smukłe przejścia za pomocą wypełnienia powierzchni jako uzupełnienie operacji zaokrąglenia.

Video 20.

Przypisanie komponentów złożenia do odpowiednich warstw w rysunku SolidWorks.

Video 19.

Zastosowanie operaji powierzchniowych, takich jak: odsunięcie powierzchni, powierzchnia rozwijalna, przycinanie powierzchni oraz operacji bryłowych, jak: pogrub i przenieść ścianę do skracania krawędzi w modelach powierzchniowych SolidWorks.

Video 18.

Połączenie napędu obrotowego oraz widoku rozstrzelonego wygodnym sposobem na pokazanie wykręcania wkręta w animacji SolidWorks.

Video 17.

Configuration Publisher – wygodny sposób na sterowanie parametrami w konfiguracjach.

Video 16.

Zamiana szablonów części i złożenia.

Video 15.

Rendering w PhotoView 360.

Video 14.

Modelowanie elementów z blach w środowisku SolidWorks 2010. Część druga: operacje formowania.

Video 13.

Dodawanie pochylenia lub korygowanie aktualnej wartości w pliku importu (bez możliwości edycji operacji)

Video 12.

Automatyczne obliczanie powierzchni płyt niezbędnych do zbudowania mebli, przedstawione na przykładzie szuflady.

Video 11.

Oglądając film dowiesz się w jaki sposób usunąć błędy w importowanej geometrii do SolidWorks.

Video 10.

Modelowanie elemenów z blach w środowisku SolidWorks 2010. Część pierwsza: wielobryłowe obiekty blaszane.

Video 9.

Film prezentuje możliwości konwersji plików płaskich w formacie DWG na trójwymiarowe obiekty bryłowe.

Video 8.

Powiązanie właściwości dostosowanych części wielobryłowych w celu dynamicznego wyświetlania, np. masy lub objętości danego obiektu.

Video 7.

Zarządzanie dokumentami SolidWorks® – kopiowanie projektów, odniesienia plików oraz komponenty Toolbox.

Video 6.

Szyki w SolidWorks® – zaawansowane opcje oraz przydatne wskazówki.

Video 5.

Szablony SolidWorks® – powiązanie dokumentu części i rysunku.

Video 4.

Inteligentne komponenty – wkładka do drzwi.

Video 3.

Operacje z biblioteki – gwint metryczny.

Video 2.

Konstrukcje spawane na bazie szkicu 3D.

Video 1.

PhotoWorks – kilka przydatnych wskazówek.